Een Due Diligence Data Room zijn de plaats waar uw bedrijf kopieën plaatst betreffende de financiële, juridische plus zakelijke documenten die een geschiedenis en toekomst van het bedrijf bepalen, zodat potentiële beleggers kunnen beoordelen voordat zijkant een conventioneel aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte zijn toegankelijk voordat potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door het verkoper en na ondertekening van een Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die het verkoper vertegenwoordigt, is aansprakelijk voor het identificeren met levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s en het plannen van toegang tot het gegevens met de data van de due diligence-gegevens. Er zijn twee soorten Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms en Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s plus Con’s betreffende beide soorten dataruimtes zijn te treffen op het pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De aankomende pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die ben samengesteld eruit vele jaren met M & A-projecten. Alhoewel dit beslist van de meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is deze gratis op internet beschikbaar zijn, dienen u uw advocaat en investeringsbank raadplegen, omdat ze waarschijnlijk beslist paar aanvullende suggesties zullen hebben.

data room services

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Ideals virtual data room

  • Een lijst van iedere directe of indirecte dochteronderneming van de Vennootschap.
  • Kapitalisatie van de Vennootschap deze het reeks geautoriseerde aandelen van elke klasse ofwel serie met aandelenkapitaal, u aantal uitgegeven en uitstaande aandelen met dergelijke aandelen en het recordbezitters van dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van u bedrijf, of artikelen van organisatie plus operationele overeenkomst die van kracht zijn.
  • Notulen van de vergaderingen van het aandeelhouders of leden betreffende de Vennootschap, de raad van bestuur of dezelfde comité daarvan, gedurende een laatste 3 jaar.
  • Allemaal overeenkomsten medio aandeelhouders ofwel leden betreffende de Vennootschap met betrekking tot bedrijfsvoering, eigendom alsof zeggenschap aangaande de Vennootschap.
  • Alle stukken die bestaan aangegaan voor of verband houdend aan voorafgaande financieringen of aandelenemissies van een Onderneming, inclusief, maar niets beperkt tot, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen of tussen het Vennootschap en de bestuurders of functionarissen van een Vennootschap voor schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen ofwel voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen plus andere voorraadadministratie van de onderneming.
  • Dezelfde lijst aan opties, inkooprechten en warrants uitgegeven door het bedrijf met vermelding betreffende de naam van het houder, de aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, een optie alsof aankoopprijs plus de positie van het houder met het Bedrijf, samen met kopieën betreffende optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met de locaties van alle terreinen, gebouwen plus andere verbeteringen die is gehuurd alsof eigendom zijn van de bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, https://virtuele-dataroom.nl licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie van het bedrijf. De stijgende populariteit betreffende virtuele dataruimten heeft geleid tot beslist toename met het reeks leveranciers van virtuele dataroom, wat zegt dat VDR’s niet moeilijk te vinden zijn. Maar de uitgebreide reeks opties kan leiden tot langduriger verwarring plus onzekerheid over de vraag of u de passende VDR kiest voor jouw bedrijf. Vanwege ervoor bij zorgen datgene u volledig vertrouwen hebt in de VDR van uw bedrijf en volledig gebruik moet gaan maken van de baten die het biedt. Virtuele dataruimten is een integraal onderdeel geworden van M & A-transacties, omdat bedrijven vinden datgene hun regelmatig groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op beslist manier die tijd bespaart, de efficiëntie verbetert plus de beveiliging verbetert. Vanaf de introductie tien jaar geleden, hebben virtuele dataruimten moeizame plus papierzware due diligence processen vervangen, hoeveel vaak resulteerde in hogere waarderingen en kortere dealcycli.